Komisija za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 SEJE TDOUM - MANDAT 2015-2019

expand 01. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo 2016
Type TČ.2.1_Predlog zapisnika 11. sestanka Komisije za TDOUM (10. 11. 2015)
Type TČ.3.1_Programa dela TDOU 2016
Type TČ.3.3_Prioritete TDOU za leto 2016
Type TČ.4.2_Sporazumi o sodelovanju z lokalnim okoljem
Type TČ.5.1_Rezultati ankete o TDOUM med zaposlenimi (2015)
Type TČ.6.2_Projekt UE4SD
Type TČ.6.4_COPERNICUS_Charta_2_0
Type TČ.7.1_Kazalniki kakovosti za spremljanje IZ in ZR dejavnosti UM
Type TČ.7.3_EMAS-kazalniki o okoljskih vplivih
expand 02. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (15. 11. 2016)
Type TČ.1.1_Zapis obiska Komisije TDOU na FL v Celju (5.5.2016)
Type TČ.1.3_Pregled uresničevanja sklepov 1. korespondenčne seje KTDOU
Type TČ.2.1_Zapisnik 2. korespondenčne seje Komisije TDOU
Type TČ.3.1_Predstavitev delovanja FS na področju TDOU
Type TČ.4.2_Prioritete TDOU za leto 2017
Type TČ.5.2_UE4SD_Presentation
Type TČ.5.4_UE4SD_Rezultati projekta
Type TČ.6.2_UI_Greenmetric_Guideline_2016
expand 02. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (5. 5. 2016)-nesklepčna
Type TČ.1.1_Vabilo na sejo Komisije TDOU (5. 5. 2016)
Type TČ.2.1_Delovanje Fakultete za logistiko na področju TDOU (5.5.2016)
Type TČ.3.2_Prostorski razvoj UM
Type TČ.4.1_Poročilo o projektu U-Multirank 2015-2016
Type TČ.5.1_UNICEF, Varna točka
expand 03. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (2. 3. 2017)
Type TČ.1.1_Vabilo 3. redna seja Komisije za TDOU
Type TČ.1.3_Pregled_sklepov_KTDOU_februar_2017
Type TČ.3.1_Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekon
Type TČ.3.3_GCL Proposal University of Maribor March 2012
Type TČ.4.2_Kreiranje zelenih delovnih mest
Type TČ.5.2_World Programme for Human Rights Education (WPHRE)
Type TČ.6.1_Poročilo o delovnih skupinah TDOU (2017)
Type TČ.6.3a_Poročilo o delu delovne skupine (dr. Naterer)
Type TČ.6.4_Urbani vrtovi UM
Type TČ.6.6_Rezultati ankete o TDOUM med zaposlenimi (2015)
Type TČ.6.8_Priporočila za energetsko varčno ravnanje na UM (osnutek)
Type TČ.7.1_Trajnostno in družbeno odgovorni študenti UM
Type TČ.8.2_IRDO Mednarodna konferenca 2015-sklepi
Type TČ.8.4_IRDO Mednarodna konferenca 2017-osnutek vabila
expand 04. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (31. 5. 2017)
Type TČ.1.2_Zapisnik 3. seje KTDOU (predlog)
Type TČ.3.1_Vizija-Slovenije
Type TČ.3.3_SLO2050-zakljucno-porocilo-29092016-2
Type TČ.3.5_Delavnica_Prihodnost_ni_dalec
Type TČ.4.2_Regeneracija starih industrijskih con Maribora
expand 05. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (13. 10. 2017)
Type TČ.1.1_Vabilo na 5. redno sejo KTDOU (13.10.2017)
Type TČ.1.3_Realizacija sklepov KTDOU
Type TČ.3.1_Poročilo o delu KTDOU 2016-2017
Type TČ.4.2_Uresničevanje Načrta za izboljšanje delovanja UM 2014-2017
Type TČ.7.2_Predstavitev rezultatov Times WUR 2018
Type TČ.8.2_UN Agenda for Sustainable Development Goals 2030
expand 06. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (15. 12. 2017)
Type TČ.1.2_Zapisnik 5. redne seje Komisije TDOU (13.10.2017)
Type TČ.2.1_FERI predstavitev aktivnosti TDOUM
Type TČ.3.2_Usmeritve Vlade RS na podrocju socialnega podjetnistva
Type TČ.3.4_Yunus Center-gradivo
Type TČ.3.6_Slovenia-social enterprise in a global context - final report
Type TČ.4.2_Izhodišča delovanja KTRUM
expand 07. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (10. 5. 2018)
Type TČ.1.2_Zapisnik 6. seje Komisije TDOU (15.12.2017)
Type TČ.1.4_Priloga_1 Izhodišča delovanja KŽUM
Type TČ.1.6_Podatki o zdravniskih pregledih UM 2016-2017
Type TČ.2.2_SDGs Learning Resources
Type TČ.2.4_17 UN SDG_Science
Type TČ.2.6_Primer poročila o trajnostnem razvoju na ASR 2016-2017
Type TČ.2.8_Education for Sustainable Development Goals
Type TČ.4.1_Plan dela KTURUM
Type TČ.7.1_Položaj UM v mednarodni lestvici GreenMatric
Type TČ.7.3_UM factfile GreenMetcic_2017
Type TČ.5.2_IRDO Conference 2018 - Registration form
expand 08. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (11. 10. 2018)
Type TČ.1.1_Vabilo na 8. redno sejo KTDOU (11. 10. 2018)
Type TČ.1.3_Pregled realizacije sklepov Komisije TDOU
Type TČ.1.5_Priloga_Plan dela KTURUM
Type TČ.2.1_Poročilo o delu Komisije TDOU 2017-2018
Type TČ.3.1_Sklepi IRDO Konference (27. 9. 2018)
Type TČ.5.1_Poročilo s svetovnega simpozija o družbeni odgovornosti

 Arhiv

expand 01. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type PREDLOG
Type UM_TRAJNOSTNA_IN_DRUZBENO_ODGOVORNA_UNIVERZA_2012
expand 02. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type Osnutek_zapisnika_skupnega_sestanka_Sveta_in_Komis
Type TČ.1_2_Zapisnik_sestanka_
Type TČ.2_2_UM-Politika
Type Vabilo_za_2._sejo_Komisije_za_TDOU_2012_06_07
expand 03. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1_02_Osnutek_zapisnika_skupnega_sestanka_Sveta_
Type TČ.4_01_EMAS_III_gradivo
expand 04. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.01_01_Vabilo_na_sejo_Komisije_TDOU
Type TČ.03_01_Strategija_UM_2013-2020
Type TČ.04_01_Predlogi izboljšav delovanja UM-potrjeno na seji Senata in UO UM
Type TČ.02_01_Aktivnosti ŠD UM na področju TDOU
expand 05. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.01_01_Vabilo na sejo Komisije za TDOU
Type TČ.02_01_Poročilo o delu komisije TDOU_2012-2013
Type TČ.04_02_PREDLOGI IZBOLJŠAV DELOVANJA UM-potrjeno na seji Senata, Upravnega odbora in ŠS UM, NOV. 2013
Type TČ.04_04_Prioritete za program TDOU 2014-2020
expand 06. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.03_e1-Vprašalnik o DO za zaposlene UM
Type TČ.03_f_IRDO-Call-for-Papers_ March 2015 draft 1
Type TČ.04_1_Kodeks univerzitetnih profesorjev Slovenije (1991)
Type TČ.04_3_Etični kodeks EF UL (maj 2012)
Type TČ.04_5_Poročilo o projektu Ethos
Type TČ.01_2_Predlog zapisnika sestanka Komisije za TDOUM (17. 02. 2014)
Type TČ.02_b_Zapis osme seje Sveta za TDOUM (30. 9. 2014)
Type TČ.03_a2_Urbani vrt pri dijaških domovih
Type TČ.03_c1_Zdravo delovno okolje
expand 09. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1_Vabilo na deveto sejo Komisije TDOUM (10. 3. 2015)
Type TČ.3_Imenovanje delovnih skupin po področjih s strani Sveta TDOUM (izpis sklepa)
Type TČ.4_1_Anketni vprašalnik o družbeni odgovornosti za študente UM
Type TČ.4_3_Anketni vprašalnik o družbeni odgovornosti za pedagoške sodelavce UM
Type TČ.5_Izvajanja telesne aktivnosti za zaposlene na UM
Type TČ.6_2_Aktivnosti ob 40 letnici UM-Revitalizacija reke Drave in Mariborskega jezera
expand 10. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1_b_Predlog zapisnika sestanka Komisije za TDOUM (10. 03. 2015)
Type TČ.2_Predstavitev Fakultete za energetiko Krsko
expand 11. seja Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1.a_Predlog zapisnika sestanka Komisije za TDOUM (29. 05. 2015)
Type TČ.3.1_Predlog prioritet TDOUM 2016-2020 (10. 11. 2015)
Type TČ.3.3a_Mednarodna prepoznavnost Univerze V Mariboru v sistemih razvrščanja univerz
Type TČ.3.4a_Analiza_izobraževanja_Izpopolni UM
Type TČ.3.4c_Anketni vprašalnik za študente o družbeni odgovornosti na UM
Type TČ.4.1_Erevanski Komunike (2015)
Type TČ.5.1_Univerza v Mariboru, sporazumi o sodelovanju z lokalnim okoljem
Type TČ.5.3_Seznam koordinatorjev Vzhodna.si
Type TČ.6.2_Kodeks etike UM predlog delovne skupine lektorirano
Type TČ.6.4_Urbani vrtovi UM
Type TČ.6.6_Smernice_zdravega_prehranjevanja_za_studente
expand Drava povezuje univerzo in mesto (4. 6. 2015)
Type Drava povezuje univerzo in mesto (4. 6. 2015)
expand Sporazuma UM in MOM o sodelovanju pri trajnostnem in družbeno odgovornem razvoju mesta (1. 6. 2015)
Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava