Preskoči na vsebino
Loader

Študentska anketa

Razvijamo kulturo kakovosti

Študentska anketa

Študentska anketa je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu na vseh članicah Univerze v Mariboru.
Študentska anketa je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu na vseh članicah Univerze v Mariboru. O anketiranju, njegovem namenu in vprašalniku, dekan obvesti vse študente in visokošolske učitelje in sodelavce na začetku študijskega leta.
 
Anketa se izvaja v elektronski obliki. Njeno izpolnjevanje je za študente obvezo in anonimno. Izpolnjena anketa je pogoj za vpis v naslednji letnik, vpis absolventskega leta in izdajo diplome.
 
Dekani vsako leto poročajo rektorju o izvajanju študentske ankete. S pomočjo rezultatov študentske ankete organi univerze in članic ter posamezni učitelji in sodelavci lahko izboljšajo študijske programe, način njihove izvedbe ter pedagoško delo.
 
Študentski svet Univerze v Mariboru in pristojna komisija za študijske zadeve Senata Univerze v Mariboru  spremljata izvajanje ankete, vsebino in obliko vprašalnika in uporabo rezultatov ankete ter predlagata dopolnitve in izboljšave izvajanja ankete.
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2021/2022
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2020/2021
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2019/2020
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2018/2019
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2017/2018
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2016/2017
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2015/2016
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2014/2015
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2013/2014
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2012/2013 (izpis po izvajalcih)
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2012/2013 (izpis po predmetih)
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2011/2012 (izpis po izvajalcih)
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2011/2012 (izpis po predmetih)
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2010/2011 (izpis po izvajalcih)
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2009/2010
Zapri