Konferenca Kultura kakovosti in prepoznavnost slovenskih univerz

 

rektorska konferenca.pngRektorska konferenca Republike Slovenije in Center za razvoj kakovosti UM sta organizirala 29. marca 2012 na Univerzi v Mariboru posvetovanje  Kultura kakovosti in prepoznavnost slovenskih univerz. Na srečanju predstavnikov visokošolskih institucij, študentov, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, pristojnih ministrstev, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Gospodarske zbornice Slovenije in vseh drugih zainteresiranih je konferenca sprejela resolucijo o zavezanosti slovenskih univerz k aktivnemu procesu vrednotenja visokošolskih dejavnosti.


Namen konference in sprejete resolucije je še bolj aktivno sodelovanje slovenskih univerz v procesu razvoja kulture kakovosti visokošolske dejavnosti in doseganje standardov odličnosti z:

  • izboljšanjem kakovosti vseh dejavnostih univerz,
  • okrepitvijo upravljanja in povečanjem odgovornost univerz za kakovosti in povečanjem zaupanja družbe,
  • zagotavljanjem sodelovanja študentov in ostalih deležnikov pri razvoju formalnih in javno dostopnih strategij, politik in postopkov za zagotavljanje in razvoj kakovosti,
  • okrepitvijo in izboljšanjem formalnih institucionalnih mehanizmov za izvajanje periodičnih notranjih evalvacij in spremljanjem svojih programov,
  • zagotavljanjem transparentnosti in javnosti delovanja ter sodelovanja z okoljem.


Program konference

Resolucija RK RS

A Scottish Student Engagement Framework
Are Consumerism and External Regulation effective policies for developing quality at Universities, prof. dr. Roger King
Examining quality culture, Andrée Sursock
Governing Knowledge Globally, prof. dr. Roger King
Internationalization and quality, Bernd Wächter
Kako do kakovosti univerze, prof. dr. Dragan Marušič, UP
Kultura kakovosti in prepoznavnost slovenskih univerz, prof. dr. Danijel rebolj, Predsednik RK RS
Kultura kakovosti na UL, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, UL
Multidimensional rankings and its advantages, Gero Federkeil, CHE
Predstavitev logotipa Rektorske konfernce RS, prof. Oto Rimele, spec
Scottish example of student involvement in QA, QUEST, Eve Lewis, Sparqs
Sistemi zagotavljanja kakovosti (moderatorka prof. dr. Julijana Kristl, UL)
Sparqs Newsletter - printable version
SPARQS REPORT SHOWING SINGLE PAGES
Sparqs student Learning Experience and questions
Student Involvement in Quality, Eve Lewis, Sparqs, Edinburg
The importance of self evaluation sysstem for quality, Andrée Sursock
UM in kultura kakovosti, prof. dr. Danijel Rebolj, UM
Universities third mission Knowledge transfer, dr. Attila Pausits, Danube University Krems
Anketa_konference_Kultura_kakovosti_in_prepoznavnost_slovenskih_univerz_29._3._2012
Ocena_konference_Kultura_kakovosti_in_prepoznavnost_slovenskih_univerz_29._3._2012
Andrée Sursock
Bernd Wächter
Dr. Attila Pausits
Eve Lewis
Gero Federkeil
Roger King
Urednik strani: Iztok Slatinek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava