Posveti, konference in delavnice

​Posvet o Strategiji UM 2013 - 2020

5.11.2013 od 9.00 do 15.00 ure 
Velika dvorana na rektoratu Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, Maribor

Univerza v Mariboru je v letu 2012 sprejela novo poslanstvo in vizijo univerze. V začetku leta 2013 pa smo na Univerzi v Mariboru oblikovali delovno skupino, ki je na osnovi EUA samoevalvacijskega poročila pripravila predlog izhodišč strategije UM 2013 – 2020. Izhodišča so bila predstavljena in sprejeta na vseh organih univerze: Senatu, Študentskem svetu, na Upravnem odboru in rektorju.Konferenca  Kultura kakovosti in prepoznavnost slovenskih univerz

Rektorska konferenca Republike Slovenije in Center za razvoj kakovosti UM sta organizirala 29. marca 2012 na Univerzi v Mariboru posvetovanje  Kultura kakovosti in prepoznavnost slovenskih univerz. Na srečanju predstavnikov visokošolskih institucij, študentov, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, pristojnih ministrstev, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Gospodarske zbornice Slovenije in vseh drugih zainteresiranih je konferenca sprejela resolucijo o zavezanosti slovenskih univerz k aktivnemu procesu vrednotenja visokošolskih dejavnosti.
Urednik strani: Center za kakovost: Iztok Slatinek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava