V teku

​Študijski programi so praviloma evalvirani po istih kriterijih, kot za samoevalvacijo študijskih programov, hkrati pa gre v okviru notranje programske evalvacije tudi za presojo napredka od zadnje zunanje in/ali notranje evalvacije in učinkovitost notranjega sistema kakovosti članice UM. Notranje programske evalvacije se praviloma izvedejo hkrati za skupino študijskih programov več stopenj (celotna vertikala), ki jih izvaja določena fakulteta, za njihovo izvajanje pa se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na UM.


Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

​​


Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru


Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava