Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze

 
prof. dr. Marko Marhl, e-mail: marko.marhl@um.si, tel.: 229 37 42, predsednik


 

Člani:

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

prof. dr. Peter Podgorelec, e-mail: peter.podgorelec@um.si, tel. 229 02 97

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
prof. dr. Andrej Žgank, e-mail: andrej.zgank@um.si, tel.: 220 72 06

FAKULTETA ZA ENERGETIKO
prof. dr. Zdravko Praunseis, e-mail: zdravko.praunseis@um.si, tel.: 07 / 620 22 12

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Katja Hanžič, e-mail: katja.hanzic@um.si, tel.: 229 43 76

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

prof. dr. Andreja Goršek, e-mail: andreja.gorsek@um.si, tel.: 229 44 53

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

mag. Andrej Vogrin, e-mail: andrej.vogrin@um.si, tel.: 320 90 03

FAKULTETA ZA LOGISTIKO

prof. dr. Roman Gumzej, e-mail: roman.gumzej@um.si, tel.: 03 / 428 53 14

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

prof. dr. Samo Kralj, e-mail: samo.kralj@um.si, tel.: 229 38 97

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

doc. dr. Anja Žnidaršič, e-mail: anja.znidarsic@fov.uni-mb.si, tel.: 04 / 237 42 02

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

prof. dr. Bojan Ačko, e-mail: bojan.acko@um.si, tel.: 220 75 81

FAKULTETA ZA TURIZEM

doc. dr. Borut Vojinović, e-mail: borut.vojinovic@um.si, tel. 08 / 205 70 62

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

doc. dr. Simon Vrhovec, e-mail: simon.vrhovec@fvv.uni-mb.si, tel.: 01 / 300 83 42

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

doc. dr. Mateja Lorber, e-mail: mateja.lorber@um.si, tel.: 300 47 58

FILOZOFSKA FAKULTETA

prof. dr. Marjan Krašna, e-mail: marjan.krasna@um.si, tel.: 229 36 45

MEDICINSKA FAKULTETA

doc. dr. Andraž Stožer, e-mail: andraz.stozer@um.si, tel.: 234 58 43

PEDAGOŠKA FAKULTETA

doc. dr. Bojan Kovačič, e-mail: bojan.kovacic@um.si, tel.: 229 36 47

PRAVNA FAKULTETA

prof. dr. Borut Holcman, e-mail: borut.holcman@um.si, tel.: 250 42 48

ŠTUDENTSKI DOMOVI MARIBOR

Stanko Najžar, e-mail: stanko.najzar@um.si, tel.: 228 42 22

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Sandra Kurnik Zupanič, e-mail: sandra.kurnik@um.si, tel.: 250 74 24

NEPEDAGOŠKI DELAVCI

Danilo Majcen, e-mail: danilo.majcen@um.si, tel.: 235 52 03

ŠTUDENTSKI SVET UM

David Borlinič Gačnik, e-mail: david.borlinic@student.um.si, 031 878 650
Sara Zmrzlak, e-mail: sara.zmrzlak@student.um.si, 030 687 459
Dominik Masten Toplak, e-mail: dominik.masten@student.um.si, tel.: 040 549 550
Jošt Beguš, e-mail: jost.begus@student.um.si, tel.: 030 397 785
Aljaž Sekolovnik, aljaz.sekolovnik@student.um.si, tel. 031 724 216
Sara Flis, sara.flis@student.um.si, tel. 051 683 411

 
Nadomestni člani:

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

doc. dr. Romana Korez Vide, e-mail: romana.korez@um.si, tel.: 229 01 22

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
doc. dr. Miloš Beković, e-mail: milos.bekovic@um.si, tel.: 220 71 72

FAKULTETA ZA ENERGETIKO
doc. dr. Brigita Ferčec, e-mail: brigita.fercec@um.si

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

dr. Daniela Dvornik Perhavec, e-mail: daniela.d-perhavec@um.si, tel.: 229 43 54

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

doc. dr. Matjaž Kristl, e-mail: matjaz.kristl@um.si, tel.: 229 44 15

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

doc. dr. Marjan Janžekovič, e-mail: marjan.janzekovic@um.si, tel.: 320 90 24

FAKULTETA ZA LOGISTIKO

Marjana Potočnik, e-mail: marjana.potocnik@um.si, tel.: 03 / 428 53 03

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

mag. Gorazd I. Gumzej, e-mail: gorazd.gumzej@um.si, tel.: 229 37 59

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

doc. dr. Alenka Brezavšček, e-mail: alenka.brezavscek@fov.uni-mb.si, tel.: 04 / 237 42 55

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

doc. dr. Irena Kosi-Ulbl, e-mail: irena.kosi@um.si, tel.: 220 78 30

FAKULTETA ZA TURIZEM

doc. dr. Marko Koščak, e-mail: marko.koscak@um.si, tel.: 08 / 205 40 19

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

doc. dr. Maja Modic, e-mail: maja.modic@fvv.uni-mb.si, tel.: 01 / 300 83 37

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

mag. Maja Strauss, e-mail: maja.strauss@um.si, tel.: 300 47 61

FILOZOFSKA FAKULTETA

doc. dr. Brigita Kacjan, e-mail: brigita.kacjan@um.si, tel.: 229 36 20

MEDICINSKA FAKULTETA

doc. dr. Jurij Dolenšek, e-mail: jurij.dolensek@um.si, tel.: 330 58 57

PEDAGOŠKA FAKULTETA

doc. dr. Marta Licardo, e-mail: marta.licardo@um.si, tel.: 229 36 42

PRAVNA FAKULTETA

prof. dr. Aleš Kobal, e-mail: ales.kobal@um.si, tel.: 250 42 40

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI MARIBOR

Sonja Šantl, e-mail: sonja.santl@um.si, tel.: 228 42 21

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

dr. Jerneja Ferlež, e-mail: jerneja.ferlez@um.si, tel.: 250 74 20

NEPEDAGOŠKI DELAVCI

mag. Brigita Krsnik Horvat, e-mail: brigita.krsnik@um.si, tel.: 235 53 43

7. 5. 2018​


 

Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava