Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze

 

prof. dr. Marko Marhl, e-mail: marko.marhl@um.si, tel.: 229 37 42, predsednik

 

Člani:

 

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

prof. dr. Janko Marovt, e-mail: janko.marovt@um.si, tel. 229 03 05

 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

prof. dr. Gregor Polančič, e-mail: gregor.polancic@um.si, tel.: 220 74 21

 

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

prof. dr. Zdravko Praunseis, e-mail: zdravko.praunseis@um.si, tel.: 07 / 620 22 12

 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Katja Hanžič, e-mail: katja.hanzic@um.si, tel.: 229 43 76

 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

prof. dr. Andreja Goršek, e-mail: andreja.gorsek@um.si, tel.: 229 44 53

 

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

prof. dr. Aleš Gregorc, e-mail: ales.gregorc@um.si

 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO

prof. dr. Roman Gumzej, e-mail: roman.gumzej@um.si, tel.: 03 / 428 53 14

 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

doc. dr. Daniel Eremita, e-mail: daniel.eremita@um.si, tel.: 235 56 08

 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

prof. dr. Anja Žnidaršič, e-mail: anja.znidarsic@fov.uni-mb.si, tel.: 04 / 237 42 02

 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

prof. dr. Bojan Ačko, e-mail: bojan.acko@um.si, tel.: 220 75 81

 

FAKULTETA ZA TURIZEM

doc. dr. Andreja Trdina, e-mail: andreja.trdina@um.si, tel.: 08 / 205 70 65

 

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

doc. dr. Danijela Frangež, e-mail: danijela.frangez@fvv.uni-mb.si, tel.: 01 / 300 83 46

 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

doc. dr. Mateja Lorber, e-mail: mateja.lorber@um.si, tel.: 300 47 58

 

FILOZOFSKA FAKULTETA

prof. dr. Ana Vovk Korže, e-mail: ana.vovk@um.si, tel.: 229 38 36

 

MEDICINSKA FAKULTETA

doc. dr. Andraž Stožer, e-mail: andraz.stozer@um.si, tel.: 234 58 43

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA

doc. dr. Bojan Kovačič, e-mail: bojan.kovacic@um.si, tel.: 229 36 47

 

PRAVNA FAKULTETA

prof. dr. Aleš Kobal, e-mail: ales.kobal@um.si, tel: 250 42 40

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI MARIBOR

Stanko Najžar, e-mail: stanko.najzar@um.si, tel.: 228 42 22

 

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Sandra Kurnik Zupanič, e-mail: sandra.kurnik@um.si, tel.: 250 74 24

 

NEPEDAGOŠKI DELAVCI

Danilo Majcen, e-mail: danilo.majcen@um.si, tel.: 235 52 03

 

ŠTUDENTSKI SVET UM

David Borlinič Gačnik, e-mail: david.borlinic@student.um.si, 031 878 650

Dominik Masten Toplak, e-mail: dominik.masten@student.um.si, tel.: 040 549 550

Jošt Beguš, e-mail: jost.begus@student.um.si, tel.: 030 397 785

Aljaž Sekolovnik, aljaz.sekolovnik@student.um.si, tel. 031 724 216

Sara Flis, sara.flis@student.um.si, tel. 051 683 411

Larisa Roj, larisa.roj@student.um.si, tel. 031 225 647

 

Nadomestni člani:

 

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

mag. Robert Horvat, e-mail: robert.horvat@um.si, tel.: 229 01 15

 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

doc. dr. Miloš Beković, e-mail: milos.bekovic@um.si, tel.: 220 71 72

 

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

prof. dr. Peter Virtič, e-mail: peter.virtic@um.si, tel.: 03 / 777 04 05

 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

dr. Daniela Dvornik Perhavec, e-mail: daniela.d-perhavec@um.si, tel.: 229 43 54

 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

prof. dr. Matjaž Kristl, e-mail: matjaz.kristl@um.si, tel.: 229 44 15

 

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

doc. dr. Jernej Prišenk, e-mail: jernej.prisenk@um.si, tel.: 613 08 34

 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO

Marjana Potočnik, e-mail: marjana.potocnik@um.si, tel.: 03 / 428 53 03

 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

prof. dr. Samo Kralj, e-mail: samo.kralj@um.si, tel.: 229 38 97

 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

prof. dr. Alenka Brezavšček, e-mail: alenka.brezavscek@fov.uni-mb.si, tel.: 04 / 237 42 55

 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

doc. dr. Irena Kosi-Ulbl, e-mail: irena.kosi@um.si, tel.: 220 78 30

 

FAKULTETA ZA TURIZEM

doc. dr. Marko Koščak, e-mail: marko.koscak@um.si, tel.: 08 / 205 40 19

 

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

doc. dr. Rok Hacin, e-mail: rok.hacin@fvv.uni-mb.si, tel.: 01 / 300 83 33

 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

mag. Maja Strauss, e-mail: maja.strauss@um.si, tel.: 300 47 61

 

FILOZOFSKA FAKULTETA

doc. dr. Brigita Kacjan, e-mail: brigita.kacjan@um.si, tel.: 229 36 20

 

MEDICINSKA FAKULTETA

doc. dr. Jurij Dolenšek, e-mail: jurij.dolensek@um.si, tel.: 330 58 57

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA

doc. dr. Marta Licardo, e-mail: marta.licardo@um.si, tel.: 229 36 42

 

PRAVNA FAKULTETA

doc. dr. Jerneja Prostor, e-mail: jerneja.prostor@um.si, tel.: 250 42 80

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI MARIBOR

Sonja Šantl, e-mail: sonja.santl@um.si, tel.: 228 42 21

 

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Jerneja Grašič, e-mail: jerneja.grasic@um.si, tel.: 250 74 28

 

NEPEDAGOŠKI DELAVCI

mag. Brigita Krsnik Horvat, e-mail: brigita.krsnik@um.si, tel.: 235 53 43

19. 6. 2019​


Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava