Preskoči na vsebino
Loader

Karierno svetovanje za zaposlene na UM

Razvijamo kulturo kakovosti

Karierno svetovanje za zaposlene na UM

Dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih s svojo zaposlitvijo nedvomno pripomoreta k večji storilnosti, posledično pa uspešnosti in kakovosti organizacije, zato Univerza v Mariboru zaposlenim omogoča brezplačno karierno svetovanje, kjer so na voljo informacije o dodatnih možnostih razvoja kariere. S svetovanjem lahko raziščejo področja, ki so jim blizu in jih je treba le osvetliti, opredelijo pa tudi dodatne aktivnosti oz. izobraževanja, ki pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev posameznika.

 
 
Delodajalec je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. V skladu s potrebami izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima delodajalec pravico delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam kandidira. Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti.
 
Karierno svetovanje za zaposlene izvaja Danilo Majcen, ki je zaposlen v Oddelku za razvoj in študentske zadeve (pridobil si je certifikate Career Counselling Services, Sprint Careers Limited ter ILM Level 5 in Coaching and Mentoring – Bussiness Learning Foundation). Na karierno svetovanje se naročite preko elektronske pošte.

Karierno svetovanje za zaposlene

Oddelek za razvoj in študentske zadeve, Danilo Majcen

Zapri