Preskoči na vsebino
Loader

Karierno svetovanje za zaposlene na UM

Razvijamo kulturo kakovosti

Karierno svetovanje za zaposlene na UM

Dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih s svojo zaposlitvijo nedvomno pripomoreta k večji storilnosti, posledično pa uspešnosti in kakovosti organizacije, zato Univerza v Mariboru zaposlenim omogoča brezplačno karierno svetovanje, kjer so na voljo informacije o dodatnih možnostih razvoja kariere. S svetovanjem lahko raziščejo področja, ki so jim blizu in jih je treba le osvetliti, opredelijo pa tudi dodatne aktivnosti oz. izobraževanja, ki pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev posameznika.

 

1.       D.I.S.C.

Zaposleni imamo različne pristope do dela. Le če imamo možnost osmisliti razlike, se lahko naučimo, kaj pričakovati drug od drugega. D.I.S.C. je orodje, ki pomaga razumeti pozitivne osebnostne lastnosti zaposlenih in področja, ki jih lahko še izboljšajo. Orodje razkriva našo življenjsko filozofijo ter naše odzive na ljudi in naloge. Poleg tega pomaga razumeti, kako gledamo na odnose, izzive, spremembe, detajle in sprejemanje odločitev. D.I.S.C. lahko pomaga pri reševanju treh najpogostejših izzivov, s katerimi se soočajo skupine: motivacija, spori in komunikacija. Vsaka osebnost je kombinacija enega izmed štirih osrednjih slogov (dominanten, prepričljiv, stabilen in vesten).

2.       Delovne vrednote

S pomočjo orodja »Delovne vrednote« se izpostavijo in ocenijo tiste vrednote, ki so za osebo najpomembnejše pri delu. So vaše delovne vrednote postavljene tako, kot bi pričakovali? Se srečujete z vašimi najpomembnejšimi vrednotami pri delu? Če ne pri delu, se z njimi srečujete v prostem času, doma ali v družabnem življenju? So se vaše vrednote bistveno spremenile v zadnjih nekaj letih?

3.       Hollandove šifre

Hollandove šifre, ki jih je v sedemdesetih razvil psiholog dr. John L. Holland, predstavljajo vrsto osebnostnih značilnosti. Dr. Holland je zagovarjal stališče, da so ljudje najbolj učinkoviti v delovnih okoljih, ki ustrezajo njihovi osebnosti in interesom. Ljudi lahko torej razvrstimo glede na delovna okolja, ki jim najbolj ustrezajo. Pri večini ljudi gre za kombinacijo dveh ali treh Hollandovih interesnih področij, ki jih imenujemo Hollandove šifre.

4.       Karierna sidra

Karierna sidra, ki jih je razvil Edgar Schein, pomagajo posamezniku prepoznati njegovo edinstveno kombinacijo zaznanih kariernih kompetenc, motivov in vrednot. Karierno sidro se razvija skozi čas in se spremeni v koncept, ki oblikuje posameznikovo identiteto oziroma samopodobo in vključuje nadarjenost, spretnosti in sposobnosti, motive in potrebe ter stališča in vrednote. Vprašalnik, ki temelji na Scheinovem konceptu kariernih sider, pomaga opredeliti najmočnejša karierna sidra.

5.       Veščine

Zaposleni večinoma podcenjujemo svoje potenciale in veščine. Pozabljamo tisto, kar smo bili zmožni opravljati pred desetimi leti, pa sedaj ne opravljamo več in kar bi lahko z nekaj vaje spravili na zavidljivo raven (na primer: znanje tujega jezika). Prav tako se lahko preveč osredotočamo na veščine, ki se nanašajo na zaposlitev in pozabljamo na veščine, ki jih uporabljamo doma in v prostem času.  Veščine, pridobljene priložnostno ponavadi zanemarjamo. S tem orodjem spoznamo tiste veščine, ki jih trenutno najpogosteje uporabljate in tiste, ki bi jih želeli uporabljati.

6.       Interesni raziskovalec

Interesni raziskovalec vsebuje opise aktivnosti, ki se izvajajo pri različnih vrstah dela.

 
 
Delodajalec je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. V skladu s potrebami izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima delodajalec pravico delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam kandidira. Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti.
 
Karierno svetovanje za zaposlene izvaja Danilo Majcen, ki je zaposlen v Oddelku za razvoj in študentske zadeve (pridobil si je certifikate Career Counselling Services, Sprint Careers Limited ter ILM Level 5 in Coaching and Mentoring – Bussiness Learning Foundation). Na karierno svetovanje se naročite preko elektronske pošte.

Karierno svetovanje za zaposlene

Oddelek za razvoj in študentske zadeve, Danilo Majcen

Zapri