Samoevalvacijska skupina Rektorata UM

Samoevalvacijska skupina Rektorata UM

 

Sestava

 

 

Predsednik:


mag. Miha Pauko

miha.pauko@um.si, tel: 23 55 405


 

Člani:​


Sebastijan Frumen

sebastijan.frumen@um.si, tel: 23 55 262

 

Andrejka Javornik

andreja.javornik@um.si, tel: 23 55 236

 

dr. Marko Kežmah

marko.kezmah@um.si, tel: 23 55 241

 

Robert Kralj

robert.kralj@um.si, tel: 23 55 257

 

mag. Brigita Krsnik Horvat

brigita.krsnik@um.si, tel: 23 55 343

 

Robert Presker

robert.presker@um.si, tel: 23 55 447

 

prof. dr. Marko Marhl

marko.marhl@um.si, tel: 22 93 681


Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava