Samoevalvacijska skupina Rektorata UM

​Predsednik:

mag. Miha Pauko
miha.pauko@um.si, tel: 23 55 405

 

Člani:

mag. Andrejka Golob
andrejka.golob@um.si, tel: 23 55 251


 

Andrejka Javornik
andreja.javornik@um.si, tel: 23 55 236


 

dr. Marko Kežmah
marko.kezmah@um.si, tel: 23 55 241


 

Robert Kralj
robert.kralj@um.si, tel: 23 55 257


 

mag. Brigita Krsnik Horvat
brigita.krsnik@um.si, tel: 23 55 343


 

Robert Presker
robert.presker@um.si, tel: 23 55 447

 


 

Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava