Notranje evalvacije na UM


Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU) od leta 2008 izvaja projekt notranjih institucionalnih evalvacij na UM. Te evalvacije izvajajo ekspertne skupine, imenovane s strani nacionalnega evalvacijskega organa. Na UM z modelom notranjih institucionalnih evalvacij zagotavljamo boljšo pripravljenost članic UM na obvezno zunanje preverjanje menedžmenta kakovosti s strani nacionalnega evalvacijskega organa, t. i. zunanje institucionalne evalvacije.
 
Notranje institucionalne evalvacije so po svoji vsebini in izvedbi lahko podobne zunanjim institucionalnim evalvacijam:
 • evalvatorji uporabljajo ista merila (Merila NAKVIS),
 • evalvirani visokošolski zavodi pripravljajo za potrebe evalvacijskih komisij isto dokumentacijo (v skladu z zahtevami iz Meril NAKVIS),
 • izvajalci so usposobljeni kandidati za člane evalvacijskih komisij pri NAKVIS,
 • eden izmed članov evalvacijskih komisij obvezno prihaja iz vrst študentov,
 • obiski na evalviranih visokošolskih zavodih potekajo na isti način (v obliki vnaprej dogovorjenih intervjujev in v okvirnem trajanju dveh dni),
 • poročilo evalvacijske komisije je izdelano v skladu z Merili NAKVIS,
 • vodstva evalviranih visokošolskih zavodov imajo možnost do pripomb na končno evalvacijsko poročilo,
 • evalvacijska poročila so javno objavljena (na spletnih straneh KOKU in evalviranih visokošolskih zavodov).
 
Model notranjih institucionalnih evalvacij na UM, ki jih izvaja KOKU podrobneje obsega posamezne procese, kot sledijo:
 • pričetek notranjega evalvacijskega postopka,
 • evidentiranje kandidatov za člane notranjih evalvacijskih komisij,
 • merila za ocenjevanje,
 • usposabljanje kandidatov za člane notranjih evalvacijskih komisij,
 • imenovanje notranje evalvacijske komisije,
 • priprava notranje evalvacijske komisije na evalvacijski obisk,
 • priprava evalvirane članice UM na evalvacijski obisk,
 • evalvacijski obisk,
 • poročilo o notranji institucionalni evalvaciji,
 • zaključek notranjega evalvacijskega postopka,
 • povratne informacije o opravljeni notranji institucionalni evalvaciji,
 • ˝follow up˝ evalvacije.
 
​​​​
Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava