Notranje institucionalne evalvacije na UM

​​​​​​​Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze je v obdobju 2008-2015 izvajala projekt notranjih institucionalnih evalvacij članic UM. Z lastnim modelom notranjih institucionalnih evalvacij smo dosegli boljšo pripravljenost članic UM na obvezna zunanja preverjanja kakovosti s strani NAKVIS - zunanje institucionalne evalvacije v okviru akreditacijskih postopkov.
 
Komisija je izvedla notranje institucionalne evalvacije naslednjih članic UM:
 • Pravna fakulteta (november 2008),
 • Fakulteta za gradbeništvo (maj 2009),
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (november 2009),
 • Fakulteta za varnostne vede (maj 2010),
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (november 2010),
 • Fakulteta za organizacijske vede (maj 2011),
 • Ekonomsko-poslovna fakulteta (november 2011),
 • Pedagoška fakulteta (maj 2012),
 • Medicinska fakulteta (november 2012),
 • Fakulteta za logistiko (maj 2013),
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko (novembra 2013)
 • Fakulteta za energetiko (maj 2014) in
 • Fakulteta za turizem (november 2015).
 
Notranje institucionalne evalvacije so bile po svoji vsebini in izvedbi podobne zunanjim institucionalnim evalvacijam:
 • evalvatorji so uporabljali ista merila (Merila NAKVIS),
 • evalvirane fakultete so za potrebe evalvacijskih komisij pripravili isto dokumentacijo (v skladu z zahtevami iz Meril NAKVIS),
 • izvajalci so bili usposobljeni člani evalvacijskih komisij,
 • eden izmed članov evalvacijskih komisij je bil obvezno študent,
 • obiski evalviranih fakultet so potekali na isti način (v obliki vnaprej dogovorjenih intervjujev v trajanju dveh dni),
 • poročilo evalvacijske komisije je bilo izdelano v skladu z Merili NAKVIS,
 • vodstva evalviranih fakultet so imela možnost do pripomb k evalvacijskemu poročilu,
 • evalvacijska poročila so javno objavljena (na spletnih straneh komisije in evalviranih fakultet).
 
Model notranjih institucionalnih evalvacij na UM podrobneje obsega posamezne procese, kot sledijo:
 • pričetek notranjega evalvacijskega postopka,
 • evidentiranje kandidatov za člane notranjih evalvacijskih komisij,
 • merila za ocenjevanje,
 • usposabljanje kandidatov za člane notranjih evalvacijskih komisij,
 • imenovanje notranje evalvacijske komisije,
 • priprava notranje evalvacijske komisije na evalvacijski obisk,
 • priprava evalvirane članice UM na evalvacijski obisk,
 • evalvacijski obisk,
 • poročilo o notranji institucionalni evalvaciji,
 • zaključek notranjega evalvacijskega postopka,
 • povratne informacije o opravljeni notranji institucionalni evalvaciji,
 • »follow up« evalvacije.


 
​​​​
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava