Notranje evalvacije - dokumenti

 

 Notranje evalvacije - dokumenti

strni  2015 Fakulteta za turizem ‎(3)
Pripombe FT.pdfPripombe FT
POROČILO FT.pdfPOROČILO FT
Akcijski načrt FT.pdfAkcijski načrt FT
strni  2014 Fakulteta za energetiko ‎(3)
Pripombe FE.pdfPripombe FE
POROČILO FE.pdfPOROČILO FE
Akcijski načrt FE.pdfAkcijski načrt FE
strni  2013 Fakulteta za naravoslovje in matematiko ‎(3)
Pripombe FNM.pdfPripombe FNM
POROČILO FNM.pdfPOROČILO FNM
AKCIJSKI NAČRT FNM.pdfAKCIJSKI NAČRT FNM
strni  2013 Fakulteta za logistiko ‎(3)
Pripombe FL.pdfPripombe FL
POROČILO FL.pdfPOROČILO FL
AKCIJSKI NAČRT FL.pdfAKCIJSKI NAČRT FL
strni  2012 Pedagoška fakulteta ‎(2)
Pripombe in AKCIJSKI NAČRT PEF.pdfPripombe in AKCIJSKI NAČRT PEF
POROČILO PEF.pdfPOROČILO PEF
strni  2012 Medicinska fakulteta ‎(3)
Pripombe MF.pdfPripombe MF
POROČILO MF.pdfPOROČILO MF
AKCIJSKI NAČRT MF.pdfAKCIJSKI NAČRT MF
strni  2011 Fakulteta za organizacijske vede ‎(3)
Pripombe FOV.pdfPripombe FOV
Poročilo FOV.pdfPoročilo FOV
AKCIJSKI NAČRT FOV .pdfAKCIJSKI NAČRT FOV
strni  2011 Ekonomsko-poslovna fakulteta ‎(4)
Pripombe EPF.pdfPripombe EPF
POROČILO EPF.pdfPOROČILO EPF
AKCIJSKI NAČRT EPF-priloga.pdfAKCIJSKI NAČRT EPF-priloga
AKCIJSKI NAČRT EPF.pdfAKCIJSKI NAČRT EPF
strni  2010 Fakulteta za varnostne vede ‎(3)
Pripombe FVV.PDFPripombe FVV
Poročilo FVV.PDFPoročilo FVV
AKCIJSKI NAČRT FVV .pdfAKCIJSKI NAČRT FVV
strni  2010 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ‎(3)
Pripombe FKKT.pdfPripombe FKKT
POROČILO FKKT.pdfPOROČILO FKKT
AKCIJSKI NAČRT FKKT.pdfAKCIJSKI NAČRT FKKT
strni  2009 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ‎(3)
Pripombe FKBV .pdfPripombe FKBV
POROČILO FKBV .pdfPOROČILO FKBV
AKCIJSKI NAČRT FKBV.pdfAKCIJSKI NAČRT FKBV
strni  2009 Fakulteta za gradbeništvo ‎(3)
Pripombe FG.pdfPripombe FG
POROČILO-FG.pdfPOROČILO-FG
Akcijski načrt FG.pdfAkcijski načrt FG
strni  2008 Pravna fakulteta ‎(3)
Pripombe PF.pdfPripombe PF
POROČILO-PF.pdfPOROČILO-PF
Akcijski načrt PF .pdfAkcijski načrt PF
strni   ‎(2)
Poročilo 2017 - 2018.pdfPoročilo 2017 - 2018
14. seja - 12. 10. 2018.pdf14. seja - 12. 10. 2018
Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava