EUA evalvacija 2013

Univerza v Mariboru se je julija 2012 ponovno odločila za EUA evalvacijo. Program Zveze evropskih univerz (EUA) je podpora strateškemu spreminjanju visokošolskih institucij s pomočjo zunanje evalvacije. EUA ponuja univerzi priložnost, da oceni svoje zmožnosti za upravljanje kakovosti ter omogočiti širjenje primerov dobre prakse, vrednotenje ter razvijanje skupnih konceptov strateškega razmišljanja.
 
EUA evalvacija se osredotoči na institucijo kot celoto in pri tem posebej na procese odločanja, univerzitetno strukturo in učinkovitost strateškega upravljanja univerze. Zunanja evalvacija pomaga univerzi, da preveri dolgoročne in srednjeročne cilje, ugotovi zunanje in notranje ovire, ki vplivajo na razvoj, razpravlja o strategijah za krepitev kakovosti ob upoštevanju teh ovir. Večji del evalvacije je usmerjen na vsebine internega zagotavljanja kakovosti, ki so opredeljene v Standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti v Evropskem visokošolskem prostoru (ESG).
 
Univerza najprej izdela samoevalvacijsko poročilo, sledita dva obiska evalvacijskega tima, ki ga sestavljajo nekdanji rektorji in univerzitetni profesorji iz različnih držav. EUA tim pripravi poročili z oceno stanja in predlogi za izboljšavo, na podlagi katerih univerza gradi možnosti za izboljšavo svojega delovanja.
 
Univerza v Mariboru je bila prvič ocenjena leta 1998, v juliju 2012 pa se je odločila za ponovno EUA evalvacijo. Skladno s tem je potrebno do februarja 2013 EUA posredovati samoevalvacijsko poročilo, ki je ključnega pomena pri evalvaciji in lahko Univerzi v Mariboru služi kot izhodišče za spremembe.UNIVERZA V MARIBORU JE PREJELA KONČNO EVALVACIJSKO POROČILO S STRANI EUA:
 
 
 
 
Program drugega obiska evalvacijskega tima na UM:
 
 
 

A40 Development Program of Center for Quality.pdf

A46 Academic Staff Numbers 2011-2013.pdf

A48 European policy statment, University of Maribor.pdf

FERI presentation_maj_2013_ang.pptx

FERI_Self evaluation 2011-2012_Summary.pdf

FERI_Biannual Report, research activities 2011-2012.pdf

FERI_ECTS Information Package 2013-2014.pdf

FNM_Facts and Figures.pdf

FNM_Strategic plan of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics.pdf

FNM_SELFevaluation report-Ch7.pdf

 

 

 Dokumenti

Urednik strani: Iztok Slatinek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava