Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj

​​​​V avgustu 2011 je bil ustanovljen Center za razvoj kakovosti UM, ki se je 2015 preoblikoval v Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj. Njegovo delo vodi in koordinira prorektorica za razvoj kakovosti UM, v skladu s sistemizacijo delovnih mest na UM zaposluje štiri delavce, in sicer vodjo Oddelka za kakovosti in trajnostni razvoj, vodjo Službe za razvoj kakovosti, samostojnega svetovalca za razvoj kakovosti in samostojnega sodelavca za razvoj kakovosti.


 

Namen Oddelka za kakovosti in trajnostni razvoj je, da v skladu z vizijo in poslanstvom Univerze v Mariboru, Strategijo razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020 in resolucijo Rektorske konference, spodbuja in razvija kulturo kakovosti na univerzi, in sicer s sodelovanjem študentov, pedagoških in nepedagoških delavcev pri vzpostavljanju mehanizmov in razvoju orodij za spremljanje razvoja kakovosti z naslednjimi cilji:


 

  • krepiti pozitivno prepoznavnost univerze za študente in njihove starše, delodajalce ter zainteresirano javnost,
  • spodbuditi aktivnosti za večjo prepoznavnost univerze v mednarodnem prostoru in za krepitev procesa internacionalizacije univerz,
  • okrepiti vlogo univerz kot trajnostno in družbeno odgovorne institucije, ki bo kot taka prepoznana tudi v nacionalnem in mednarodnem okolju,
  • opremiti univerze s sredstvi, ki bodo omogočala vzpostavitev in razvoj sistema zagotavljanja kakovosti vključno s podpornimi področji.


Mag. Mirjana Babić
pomočnica glavnega tajnika za kakovost in trajnostni razvoj
mirjana.babic@um.si

 

Robert Presker
vodja Službe za razvoj kakovosti
robert.presker@um.si 
02/23 55 447​

Iztok Slatinek
samostojni svetovalec za razvoj kakovosti
iztok.slatinek@um.si
02/23 55 310

Danilo Majcen
samostojni svetovalec za razvoj kakovosti
danilo.majcen@um.si
02/23 55 226

Joanna Bertoncelj
samostojna strokovna ​delavka
joanna.bertoncelj@um.si
02/23 55 260

 
DOKUMENTI:
 

Program dela CRK_UM.pdfProgram dela CRK_UM.pdf

Prepoznavnost Univerze v Mariboru v mednarodnih sistemih razvrščanja.pdf

Izpopolni UM-Poročilo o izvedenih izobraževanjih za zaposlene v letu 2015.pdf

Urednik strani: Joanna Bertoncelj
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava