Samoevalvacijsko poročilo UM 2020

​​​​​​V skrbi za razvoj in nenehno izboljševanje kakovosti v izobraževanju in raziskovanju je rektor Univerze v Mariboru 17. novembra 2017 imenoval delovno skupino za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru. Delovna skupina je v okviru več kot 60-ih srečanj temeljito pregledala vsa relevantna gradiva, opravila razgovore z vodstvom Univerze in njenih članic, predvsem pa je svojo pozornost usmerila na pregled delovanja članic Univerze, ki jih je vse tudi obiskala. Na obiskih članic se je srečala s predstavniki vodstev članic. Na osnovi pregledane dokumentacije in opravljenih razgovorov je vodstvu Univerze predstavila zaznane pomanjkljivosti ter svetovala izboljšave. Samoevalvacijsko poročilo Univerze v Mariboru temelji na pregledu strateških in razvojnih dokumentov Univerze v Mariboru in na ugotovitvah ob obiskih vodstev članic Univerze v Mariboru. Skladno s področji presoje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu so v poročilu predstavljena ključna področja delovanja Univerze v Mariboru, delovna skupina je oblikovala tudi nabor prednosti Univerze v Mariboru in predlagala priložnosti za izboljšanje njenega delovanja.


 

Samoevalvacijsko poročilo UM 2020 je potrjeno na seji:

- Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru dne 18. 6. 2020,

- Študentskega sveta Univerze v Mariboru dne 16. 6. 2020,

- Senata Univerze v Mariboru dne 23. 6. 2020.


 


 


 

Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava