Mednarodne lestvice razvrščanja univerz

​​​​​​UM sodeluje ​pri pripravi različnih mednarodnih lestvic razvrščanja (U-Multirank, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, U.S.News Best Global Universities, UI GreenMetric World University Ranking, Webometrics Ranking of World Universities, Google Scholar Citations…) in vključuje rezultate razvrščanja v samoevalvacijska in letna poročila članic. Tako omogoča stalno vrednotenje kakovosti svojega dela na osnovi mednarodnih kriterijev in primerjavo s tujimi visokošolskimi institucijami. ​


Mednarodne lestvice razvrščanja na osnovi javno objavljene metodologije izdelajo številčno oceno kakovosti študijskih programov, dejavnosti, institucij ali nacionalnih visokošolskih sistemov. Lestvice merijo in primerjajo akademske dosežke na osnovi kvantitativnih kazalnikov in s tem spodbujajo razvoj kulture kakovosti in doseganje akademske odličnosti. Univerze so jih sprejele kot relevanten vir informacij, ki temeljijo na dokazih, kot orodje za zagotavljanje preglednosti njihove dejavnosti in kot metodo ocenjevanja kakovosti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Mednarodni sistemi razvrščanja univerz uporabljajo različne metodologije. Zato je potrebno za realno oceno kakovosti univerz spremljati več lestvic in primerjati njihove rezultate na nacionalnem in mednarodnem nivoju.Urednik strani: Joanna Bertoncelj
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava