U-Multirank

Večdimenzionalna lestvica U-Multirank ocenjuje univerze po naboru kazalnikov (priloga 1) na področjih kakovosti poučevanja in učenja, rezultatov raziskovalne in umetniške dejavnosti, mednarodne usmerjenosti, uspešnosti pri prenosu znanja in prispevku k regionalnemu razvoju. Za posamezna področja so bili izbrani naslednji kazalniki:

·         izobraževanje – razmerje med številom študentov in profesorjev, delež diplomiranih, čas študija, sodelovanje z delodajalci, izkušnje študentov pri študiju, kakovost in organizacija študija … (21 kazalnikov, od tega 12 iz študentskih anket);

·         raziskovanje – višina finančnih sredstev, doktorandi na učitelja, objave (celotno število in normalizirano), citiranost, visoko citirane objave, interdisciplinarne objave, post-doktorska mesta …(10 kazalnikov, od tega 5 iz WoS);

·         mednarodno sodelovanje – izvajanje programov v tujih jezikih, možnosti študija v tujini, mobilnost študentov, mednarodno akademsko osebje, mednarodni doktorati, objave in projekti … (8 kazalnikov, od tega 5 iz WoS, PATSTAT);

·         sodelovanje z okoljem – praksa pri delodajalcih v regiji, zaposlenost diplomantov, skupne objave člankov, prihodki iz regije … (10 kazalnikov, od tega 1 iz WoS);

·         prenos znanja – prihodek iz privatnih virov, skupne objave z industrijo, podeljeni patenti (celotno število in normalizirano), patenti z industrijo, spin-off podjetja, v patentih citirane objave, prihodek od stalnega strokovnega izpopolnjevanja … (5 kazalnikov, od tega 1 iz WoS). 

 

V U-Multirank je v lanskem letu sodelovalo že več kot 1.600 univerz iz 95 držav sveta. U-Multirank omogoča primerjavo univerz, 5.150 fak​ultet in 12.500 študijskih programov za 21 študijskih področij (priloga 2).​​​​


004.png


Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava