Times Higher Education World University Rankings

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Times Higher Education World University Rankings (revija TIMES Higher Education) ocenjuje, kako uspešne so univerze pri uresničevanju svojega temeljnega poslanstva: poučevanja, raziskovanja, vplivu objavljenih del, prihodkov iz sodelovanja z gospodarstvom in mednarodnega sodelovanja. TIMES uporablja 13 kazalnikov, ki zagotavljajo celovite in uravnotežene ocene kakovosti delovanja univerz.


Kazalniki uspešnosti so razvrščeni v pet področij: poučevanje (učno okolje); raziskave (obseg, dohodek in ugled); citati (vpliv na raziskave); mednarodna vpetost (osebje, študenti in raziskave); in industrijski dohodek (prenos znanja).


wur_2020_methodology_table.jpg

TIMES je Univerzo v Mariboru prvič povabil k sodelovanju leta 2015. ​​UM se je na prvih dveh ocenjevanjih (2015/2016 in 2016/2017) uvrstila v skupino med 501.–600.mestom. Leta 2018 je bila UM uvrščena v skupino med 601.–-800.mestom.

V letu 2019 in 2020 pa je uvrščena med 801.–1.000. mestom.

Do spremembe je prišlo zaradi povečanja števila univerz, ki so vključene v ocenjevanje in padca vrednosti kazalnika Citati za UM (Tabela-1 in Tabela-2).


 

 Tabela 1: Uvrstitve Univerze v Mariboru na THE WUR 2015–2020

ZADNJA.JPG
 Tabela 2: Primerjava TIMES WUR kazalnikov za UM za obdobje 2016–2020

2016-2020.JPG
  
citati.JPG
 

 

Leta 2018 je Times World University Rankings by subject povečal število uvrščenih univerz po znanstvenih področjih na 500 do 1.000 visokošolskih institucij. 

Tako so za leto 2019 in za leto 2020 uvrstitve Univerze v Mariboru po področjih naslednje: 


 

2019: ekonomija in poslovne vede 501+

2019: izobraževanje 301400

2019: pravo 151+

2019: naravoslovje 301400

2019: klinične, predklinične in zdravstvene vede 601+ ​


 

​2020: elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, kemija in splošno inženirstvo 601800

2020: računalništvo in informatika 501600

2020: umetnost, oblikovanje, jeziki, literatura, jezikoslovje, zgodovina, filozofija, teologija, arhitektura in arheologija 401+

2020: pravo 151+

2020: družbene vede (medijske komunikacije, sociologija, geografija): 601+

2020: ekonomsko- poslovne vede: 501+

2020: pedagogika in izobraževanje učiteljev: 401+


 

wur2020-_teasercover_cropped.jpg
 


 

Podrobnosti o kazalnikih ​​in metodologiji najdete tukaj


 

Rezultati Timesove lestvice potrjujejo, da je Univerza v Mariboru kvalitetna raziskovalna institucija, pomemben partner gospodarstvu kot tudi center trajnostnega razvoja širše regije. Visokošolski učitelji, raziskovalci, drugi zaposleni in študenti pa so z ustvarjalnostjo, svobodo duha, sodelovanjem, skrbjo za človeka, kulturo dialoga, kakovostjo bivanja in globalno pravičnostjo še naprej glavni nosilci kakovosti univerze.


 

Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava