QS World University Rankings

​​​​​​​​​Gre za enega izmed vplivnejših sistemov razvrščanja visokošolskih institucij, ki ima certifikat IREG (International Ranking Expert Group).

 

Quacquarelli Symonds (QS) je vodilni svetovni ponudnik informacij s področja visokošolskega izobraževanja in kariernega svetovanja. Neposredno je prisoten v 50 državah in sodeluje z več kot 2000 univerzami. QS vsako leto objavi rezultate razvrščanja univerz po študijskih področjih QS World University Rankings by subject v katerega je bilo leta 2017 vključenih 46 študijskih področjih, evalviranih 4.438 univerz in več kot 18.900 študijskih programov. Da QS univerzo vključi v razvrščanje, mora preseči minimalno oceno kazalnikov ugleda pri delodajalcih in na akademskem področju, doseči minimalno število objavljenih člankov s študijskega področja in izvajati dodiplomske ali podiplomske študijske programe v določeni disciplini.

 

Najpomembnejša kazalnika, ki ju QS uporablja sta »akademski ugled« in »ugled diplomantov pri delodajalcih«, saj skupaj prispevata kar 50 % ocene. Podatke zanju  QS World University Ranking zbira preko mednarodne ankete Academic and Employer Reputation Survey. V zadnji anketi QS je sodelovalo preko 80.000 anketirancev iz akademskega okolja in preko 40.000 delodajalcev. ​​​​


Univerza v Mariboru pri QS World University Rankings by Subject najboljša pri matematiki (401-450) in pri računalništvu in informatiki (551-600)

 

QS World University Rankings by Subject je objavil uvrstitve univerz za 48 študijskih področij. Največji vpliv na uvrstitev imata kazalnika »akademski ugled« in »ugled diplomantov pri delodajalcih«, ki skupaj predstavljata med 50 % in 80 % ocene.  QS World University Ranking vsako leto izvede mednarodno anketo Academic and Employer Reputation Survey s katero zbira podatke o ugledu visokošolske institucije pri delodajalcih in zaposlenih na univerzah ter drugih institucijah, povezanih z visokim šolstvom.

V obdobju od 2015 do 2019 je v anketi QS sodelovalo 94.000 anketirancev iz akademskega okolja in 44.000 delodajalcev. Za vrednost preostalih kazalnikov so strokovnjaki QS Quacquarelli Symonds ocenili 200 milijonov citatov v znanstvenih člankih (Elsevier Scopus). Na mednarodno lestvico QS Rankings by Subject se je letos uvrstilo 1.368 univerz iz 137 držav.

Univerza v Mariboru je bila vključena v ocenjevanje na 32 študijskih področjih in je zbrala dovolj točk za uvrstitev med najboljše visokošolske institucije pri matematiki ter računalništvu in informatiki.
​​​Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava