Začetna stran​​​

​Univerza skozi čas​


Univerza v Mariboru praznuje 40 let. Pomena znanja pa se je Maribor zavedal že veliko pred  ustanovitvijo univerze, saj segajo temelji mariborskega visokega šolstva več kot 150 let nazaj. Natančneje v leto 1859. Kmalu zatem je bila razglašena ustanovitev slovenskega bogoslovnega učilišča, kar šteje za prvo visokošolsko ustanovo v mestu. Tradicija pedagoškega izobraževanja sega v leto 1863, ko je bilo zasnovano dvoletno učiteljišče in v leto 1888, ko je le-to preraslo v štiriletno. Oboje štejemo za temelj v letu 1961 ustanovljene prve  visoke šole v Mariboru, to je Pedagoške akademije. Tako so se v 20. stoletju učiteljišču postopoma pridružile nove ustanove in leta 1961 je nastalo Združenje visokošolskih zavodov Maribor, ki ga štejemo za zametek Univerze.

Združevalo je višje strokovne šole, ustanovljene med leti 1959 in 1961. Prva med njimi je bila Višja komercialna šola, sledila ji je Višja tehniška šola s strojnim, elektro, tekstilnim, gradbenim in kemijskim oddelkom. Leta 1960 so bile ustanovljene še Višja agronomska, Višja pravna in Višja stomatološka šola, slednja je delovala le do leta 1970. Leta 1961 je bila ustanovljena Pedagoška akademija kot prva visoka šola v Mariboru, ki se je leta 1986 preimenovala v Pedagoško fakulteto. V tem obdobju je bila ustanovljena tudi Višja šola za organizacijo dela v Kranju, ki je leta 1972 postala članica Združenja visokošolskih zavodov Maribor. S šestimi visokošolskimi zavodi je postal Maribor močno visokošolsko središče, ki se je leta 1975 oblikovalo v Univerzo v Mariboru. To je tudi pomemben mejnik pri decentralizaciji slovenskega visokega šolstva, saj je študij postal dostopnejši večjemu številu študentov.


40 let um.jpg
Seja sveta Združenja visokošolskih zavodov, 
​kjer so slovesno razglasili ustanovitev Univerze v Mariboru (3.7.1975)