​​​​​Začetna stran​​​

​​

40 let Univerze v Mariboru

​​

​Svoboda misli. Avtonomija delovanja


Univerzitetna knjižnica Maribor,
Avla, Likovno razstavišče in Knjižno razstavišče
18.9. - 17.10.2015​
razstava ukm 40 let.jpg

Ponosni na preteklost gradimo prihodnost 
Univerza je živ organizem, ki deluje v času in prostoru. Odvisna je od več dejavnikov, med njimi tudi stanja gospodarstva, želja, potreb in pričakovanj okolja, v katerem deluje. Vse to določa njen položaj na tehtnici uspešnosti. To je veljalo za leto 1975 in velja tudi danes. Ali kot je dejal eden izmed nekdanjih rektorjev »Le čas lahko postavi stvari na svoje mesto«. In kakšna je današnja Univerza v Mariboru v primerjavi z letom 1975? Tistega leta je imela novoustanovljena univerza pet visokošolskih zavodov, danes ima sedemnajst fakultet.

Ob jubileju Univerze v Mariboru je Univerzitetna knjižnica Maribor v treh razstaviščih pripravila razstavo, ki prikazuje kronološki pregled razvoja univerze in obiskovalca seznani z biografijami rektorjev in zgodovinskim pregledom pomembnih mejnikov, od začetka 19. stoletja do danes. Poudarek je na letu 1975, ko je bil podpisan Samoupravni sporazum o združitvi visokošolskih zavodov v Univerzo v Mariboru. Univerza je rastla na temeljih družbenega in gospodarskega razvoja Maribora. Njenemu vzgojno-izobraževalnemu poslanstvu, ki je bilo ob ustanovitvi v ospredju, se je skozi čas pridružila raziskovalna dejavnost kot osnova za njen bodoči razvoj. Temu univerza sledi še danes. 

Razstava je nastala v sodelovanju dveh institucij: Univerzitetne knjižnice Maribor in rektorata Univerze v Mariboru in so jo pripravili Nina Lončar, Miloš Petrovič in Lidija Gregorec.