Promocija doktorjev znanosti

​Univerza v Mariboru organizira promocije doktorjev znanosti UM predvidoma štirikrat letno, dvakrat v zimskem, enkrat v pomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju, po potrebi pa tudi večkrat. Točen datum promocije v skladu s Statutom UM določi rektor.
 
Kandidati za promocijo doktorjev znanosti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 157. člen Statuta UM ter kriterije in merila članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti pred promocijo.

Skladno s 157. členom Statuta UM  je Senat Univerze v Mariboru potrdil interpretacijo, da povzetek objave v tujem jeziku  v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku, pomeni daljši povzetek (summary – najmanj 500 besed), na podlagi katerega so spoznanja doktorske disertacije dosegljiva svetovni javnosti.

Referati za podiplomski študij morajo k predlogom za promocijo priložiti:
 
  • izjavo dekana, da posamezni kandidat izpolnjuje pogoje za promocijo,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev za promocijo,
  • osnutek predstavitvenega besedila kandidata (obrazec),
  • podatke o kandidatu in mentorju (tabela),
  • osnutek diplome ter
  • osnutek priloge k diplomi.
​Obrazec predstavitvenega besedila kandidata je dosegljiv tukaj.  
 
 
Promocija novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru 4. aprila 2014
​​​
​​
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve: Danilo Majcen
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava